Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Đông Phong

Tiền Hải - Thái Bình
tbh-tienhai-thcsdongphong@edu.viettel.vn